buy ventolin, purchase generic cheap ventolin online no prescription, ventolin uk, albuterol/salbutamol in canada, albuterol/salbutamol buy online, cost of generic cheap dapoxetine online uk, purchase dapoxetine online

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (καν,ΕΚ.834/2007 και καν. ΕΚ.889/2008)

Εκτύπωση PDF

organic pigsΚΑΤΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ

Προτιμούνται αυτόχθονες φυλές και τύποι που είναι προσαρμοσμένοι στις τοπικές συνθήκες και ανθεκτικοί στις ασθένειες.
Τα ζώα πρέπει να προέρχονται από μονάδες βιολογικής παραγωγής.
Τα ζώα που ήδη υπάρχουν στη μονάδα παραγωγής μπορούν να μετατραπούν.
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η ταυτότητα των ζώων πρέπει να προσδιορίζεται μονίμως με τεχνικές κατάλληλες για το είδος του ζώου, ατομικώς για κάθε χοίρο.
Τα ζώα και τα κτηνοτροφικά προϊόντα πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, παρασκευής, μεταφοράς και εμπορίας τους.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το σύνολο των ζώων εντός της ίδιας μονάδας πρέπει να εκτρέφεται σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.
Για να μπορούν τα ζώα και τα κτηνοτροφικά προϊόντα να πωληθούν ως «βιολογικά», πρέπει τα ζώα να έχουν εκτραφεί σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής επί διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΠΑΔΙΟΥ
Επιτρέπεται η εισαγωγή θηλυκών άτοκων ζώων τα οποία προέρχονται από μη βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μέχρις ανωτάτου ποσοστού 20% του αριθμού των ενηλίκων χοίρων ετησίως και μόνο μετά από ενημέρωση του Φορέα.
Επιτρέπεται η εισαγωγή αρσενικών ζώων που προορίζονται για αναπαραγωγή τα οποία προέρχονται από μη βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ/ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Οι χοίροι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπους ή σε υπαίθριους χώρους άσκησης ή ελεύθερης κίνησης.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
bio pigs_002Τα ζώα πρέπει να τρέφονται με ζωοτροφές βιολογικής παραγωγής.
Μέχρι το 30% της σύστασης των σιτηρεσίων, επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου (από 1/1/2009).
Όταν οι ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου είναι ιδιοπαραγόμενες, το ποσοστό μπορεί να αυξάνεται σε 100% (Τροποποίηση 1254 του 834/2008, από 1/1/2009).
Επιτρέπεται η χρήση περιορισμένης αναλογίας συμβατικών ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης με μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό 5% ανά έτος (από 1/1/2010).
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών στο ημερήσιο σιτηρέσιο μπορεί να ανέρχεται στο 25% υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί της ξηράς ουσίας.
Όλα τα αριθμητικά στοιχεία υπολογίζονται ως ποσοστό της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης.
Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής, ζωικής και ανόργανης προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων μόνον εάν αναγράφονται στο Παράρτημα V, μέρη 1,2,3, με την επιφύλαξη των παραπάνω ποσοτικών περιορισμών και μόνο εφόσον παράγονται ή παρασκευάζονται χωρίς τη χρήση χημικών διαλυτών.
Μόνο τα προϊόντα που περιέχονται στο Παράρτημα VΙ, μέρος 1 μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα κτηνοτροφών.
Τα αντιβιοτικά, τα κοκκιδιοστατικά, οι φαρμακευτικές ουσίες, οι αυξητικοί παράγοντες ή τυχόν άλλες ουσίες που επιτείνουν την αύξηση ή την παραγωγή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων.
Οι ζωοτροφές, οι πρώτες ύλες ζωοτροφών, οι σύνθετες ζωοτροφές, τα πρόσθετα, τα υποβοηθητικά μέσα για τις ζωοτροφές και ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων δεν πρέπει να έχουν παραχθεί με χρήση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών ή παραγώγων τους.
Η διατροφή των χοιριδίων πρέπει να βασίζεται στο φυσικό και κατά προτίμηση στο μητρικό γάλα. Πρέπει να τρέφονται με φυσικό γάλα για διάστημα τουλάχιστον 40 ημερών.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
Προτιμάται η χορήγηση φυτοθεραπευτικών ή ομοιοπαθητικών προϊόντων, έναντι των αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή των αντιβιοτικών.
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών φαρμάκων ή αντιβιοτικών υπό την ευθύνη κτηνιάτρου.
Απαγορεύεται η προληπτική χρησιμοποίηση αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή αντιβιοτικών.
Απαγορεύεται η χρήση ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης ή της παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών, κοκκιδιοστατικών και άλλων τεχνητών βοηθημάτων για την προώθηση της ανάπτυξης) καθώς και η χρήση ορμονών ή παρόμοιων ουσιών για τον έλεγχο της αναπαραγωγής (π.χ. πρόκληση ή συγχρονισμός οίστρου) ή για άλλους σκοπούς.
Η περίοδος αναμονής μεταξύ της τελευταίας χορήγησης αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων σε ένα ζώο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και της παραγωγής βιολογικώς παραγόμενων προϊόντων από τα ζώα αυτά πρέπει να είναι διπλάσια από εκείνη που ορίζεται από το νόμο ή, σε περίπτωση που η περίοδος αυτή δεν προσδιορίζεται, να ανέρχεται σε 48 ώρες.
Με την εξαίρεση των εμβολιασμών, των αντιπαρασιτικών αγωγών και των τυχόν υποχρεωτικών προγραμμάτων εκρίζωσης ασθενειών, όταν ένα ζώο ή ομάδα ζώων υποβάλλονται σε περισσότερες των δύο ή τριών κατά ανώτατο όριο θεραπευτικές αγωγές με χημικά συνθετικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα ή αντιβιοτικά εντός ενός έτους (ή περισσότερες της μιας θεραπευτικές αγωγές, εάν ο κύκλος παραγωγικής ζωής τους δεν υπερβαίνει το ένα έτος), τα συγκεκριμένα ζώα ή τα προϊόντα που παράγονται από αυτά δεν επιτρέπεται να πωλούνται ως βιολογικά.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Η γονιμοποίηση των ζώων μπορεί να γίνεται με φυσική οχεία ή τεχνητή σπερματέγχυση.
Ενέργειες όπως η η κοπή της ουράς, η κοπή των δοντιών δεν πρέπει να πραγματοποιούνται συστηματικά στη βιολογική κτηνοτροφία.
Επιτρέπεται ο χειρουργικός ευνουχισμός, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των προϊόντων και οι παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής (χοίροι κρεατοπαραγωγής, βόδια κλπ), αλλά μόνο υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται στην πιο κατάλληλη ηλικία από ειδικευμένο προσωπικό και να προκαλούν το λιγότερο δυνατό πόνο στα ζώα.
Απαγορεύεται να κρατούνται τα ζώα δεμένα, παρά μόνο αν επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας ή συνθηκών διαβίωσης των ζώων και θα χρησιμοποιηθεί μόνο επί περιορισμένη χρονική περίοδο.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΩΝ
Η μεταφορά των ζώων πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που να περιορίζει το άγχος των ζώων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία. Η φόρτωση και η εκφόρτωση πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς τη χρησιμοποίηση κανενός είδους ηλεκτρικής διέγερσης για τον εξαναγκασμό των ζώων. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλλοπαθητικών ηρεμιστικών πριν και κατά τη μεταφορά.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑbio pigs_001
Η συνολική ποσότητα ζωικών αποβλήτων που διασπείρεται στην εκμετάλλευση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 170 κιλά αζώτου ανά έτος και εκτάριο (10 στρέμματα) χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης. Ο μέγιστος αριθμός χοίρων ανά εκτάριο ορίζεται παρακάτω:

 

Κατηγορία ή είδος ζώων

Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο

Χοιρίδια

74

Θηλυκοί χοίροι αναπαραγωγής

6,5

Χοίροι για πάχυνση

14

Άλλοι χοίροι

14

Οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής παραγωγής μπορούν να συνεργάζονται αποκλειστικά με άλλες εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, που τηρούν τις διατάξεις των Καν (ΕΚ) 834/2007 και ΚΑΝ (ΕΚ) 889/2008 για τη διασπορά πλεονάζουσας κόπρου προερχόμενης από βιολογική παραγωγή.
Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης αποβλήτων πρέπει να έχουν αρκετή χωρητικότητα ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο ρύπανσης των υδάτων λόγω άμεσης απόχυσης ή λόγω διαρροής ή διαπότισης του εδάφους.
ΧΩΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Οι συνθήκες σταβλισμού των ζώων πρέπει να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και ηθολογικές ανάγκες των ζώων. Η πυκνότητα των ζώων στα κτίρια πρέπει να εξασφαλίζει άνεση και καλή διαβίωση στα ζώα.
Το μισό τουλάχιστον εμβαδόν του δαπέδου πρέπει να είναι συνεχές, όχι δηλαδή υπό μορφή γρίλιας ή δικτυωτού.
Ελάχιστο εμβαδόν εντός των κτιρίων και στο ύπαιθρο:

 

 

Εντός των κτιρίων

(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα)

Ύπαιθρο

(χώροι άσκησης, χωρίς τους βοσκότοπους)

Ελάχιστο ζων βάρος

 (κιλά)

τ.μ/κεφαλή

τ.μ/κεφαλή

Χοιρομητέρες με χοιρίδια ηλικίας έως 40 ημερών

 

7,5 ανά χοιρομητέρα

2,5

Χοίροι πάχυνσης

Μέχρι 50

0,8

0,6

Μέχρι 85

1,1

0,8

Μέχρι 110

1,3

1

Χοιρίδια

Άνω των 40 ημερών και μέχρι 30 κιλά

0,6

0,4

Χοίροι αναπαραγωγής

 

2,5 ανά θηλυκό

1,9

6,0 ανά αρσενικό

8,0


Για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κτιρίων και εγκαταστάσεων όπου υπάρχουν ζώα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα VΙΙ.
Για την εξάλειψη των εντόμων και των άλλων επιβλαβών οργανισμών να χρησιμοποιούνται μόνον τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
Προϊόντα για τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών και των ασθενειών στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν ζώα:
Προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα II.
Τρωκτικοκτόνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Γ. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ


1. Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης

Σιτηρά, σπόροι, προϊόντα και υποπροϊόντα αυτών

Ελαιούχοι σπόροι, ελαιούχοι καρποί, προϊόντα και υποπροϊόντα αυτών

Σπέρματα ψυχανθών, προϊόντα και υποπροϊόντα αυτών

Κόνδυλοι, ρίζες, προϊόντα και υποπροϊόντα αυτών

Άλλοι σπόροι και καρποί, προϊόντα και υποπροϊόντα αυτών

Συγκοµιζόµενες χονδροειδείς ζωοτροφές και ινώδη υπολείµµατα

Άλλα φυτά, προϊόντα και υποπροϊόντα αυτών

Βρώμη ως σπόροι, νιφάδες, ψιλά πίτυρα, φλοιοί και πίτυρα,·

κριθή ως σπόροι, πρωτεΐνες και ψιλά πίτυρα·

ρύζι ως πίτα φύτρων· κεχρί ως σπόροι·

σίκαλη ως σπόροι και ψιλά πίτυρα

σόργο ως σπόροι·

σίτος ως σπόροι, ψιλά πίτυρα, πίτυρα, τροφές από γλουτένη, γλουτένη και φύτρα

σίτος σπέλτα ως σπόροι·

τριτικάλε ως σπόροι· αραβόσιτος ως σπόροι, πίτυρα, ψιλά πίτυρα, πίτα φύτρων και γλουτένη·

ριζίδια βύνης,

σπόροι ζυθοποιίας.

Κραµβόσπορος ως σπόροι, πίτα και φλοιοί·

σπόροι σόγιας ως σπόροι, ψημένοι, πίτα και φλοιοί· ηλιανθόσποροι ως σπόροι και πίτα· βαμβάκι ως σπόροι και πίτα·

λιναρόσπορος ως σπόρος και πίτα· σησαµόσπορος ως πίτα·

κολοκυθόσπορος ως πίτα·

ελιές, ελαιάλευρο,· φυτικά έλαια (από φυσική εκχύλιση).

 

Ρεβίθια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα·

ρόβη ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα·

λαθούρι ως σπόροι που έχουν υποστεί θερµική κατεργασία, ψιλά πίτυρα και πίτυρα·

μπιζέλια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα·

κουκιά ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα· παρκινσόνια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα·

βίκος ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα και

λούπινα ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα.

 

Πούλπα ζαχαρότευτλωνπατάτα,

γλυκοπατάτα ως κόνδυλοι,

µανιόκα ως ρίζες, πούλπα πατάτας (υποπροϊόν της εκχυλίσεως του αµύλου πατάτας),

άµυλο πατάταςπρωτεΐνη πατάτας και µανιόκα.

 

Χαρούπια, λοβοί χαρουπιών και τα άλευρά τους,

κολοκύθες,

πούλπα εσπεριδοειδώνµήλα,

δαµάσκηνα,

αχλάδια

ροδάκινα,

σύκα,

σταφύλια και η πούλπα αυτών,·

κάστανα,

πίτα καρυδιού,

πίτα φουντουκιούµεµβράνες και πίτα κακάου,

βελανίδια.

 

Μηδική,

άλευρο µηδικήςτριφύλλι,

άλευρο τριφυλλιού, χλόη (που λαµβάνεται από κτηνοτροφικά φυτά), 

άλευρο χλόης,

σανός,

ενσιρωµένες ζωοτροφές,

άχυρο σιτηρών και βολβώδη λαχανικά ως χονδροειδής ζωοτροφή.

 

Μελάσα,

άλευρο φυκιών (που λαµβάνεται µε ξήρανση και σύνθλιψη φυκιών και έχει υποστεί πλύση για να µειωθεί η περιεκτικότητά του σε ιώδιο),

σκόνες και εκχυλίσµατα φυτώνεκχυλίσµατα φυτικών πρωτεϊνών (παρεχόµενα αποκλειστικά σε νεαρά ζώα),

µπαχαρικά και

βότανα.

 

2. Πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Ψάρια, άλλα θαλάσσια ζώα, προϊόντα και υποπροϊόντα αυτών

 Αυγά και προϊόντα αυγών για τη διατροφή πουλερικών.

Νωπό γάλα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου,

γάλα σε σκόνη, αποκορυφωµένο γάλα, σκόνη αποκορυφωμένου γάλακτος, βουτυρόγαλα, σκόνη βουτυρογάλακτος, ορός γάλακτος, ορός γάλακτος σκόνη, ορός γάλακτος σε σκόνη με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρο, πρωτείνη ορού γάλακτος σε σκόνη (που εξάγεται με φυσική επεξεργασία), σκόνη καζεΐνης, σκόνη λακτόζης, τηρόπηγμα και ξινόγαλα.

Ψάρια, ιχθυέλαιο και μουρουνέλαιο µη ραφιναρισμένο.

Αυτολυτικά προϊόντα ιχθύων, μαλακίων και οστρακοειδών, αυτολυτικά,  υδρολυτικά και πρωτεολυτικά προϊόντα ψαριών, που λαµβάνονται µε δράση ενζύµων, σε διαλυτή ή µη µορφή, αποκλειστικά για τα νεαρά ζώα·, ιχθυάλευρο.

 

κατά προτίµηση προερχόµενα από την ίδια εκµετάλλευση

3. Πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης

Νάτριο

Κάλιο

Ασβέστιο

Φωσφόρος

Μαγνήσιο

Θείο

ακατέργαστο θαλασσινό αλάτι,

αδροµερές ορυκτό αλάτι,

θειικό νάτριο,

ανθρακικό νάτριο,

όξινο ανθρακικό νάτριο,

χλωριούχο νάτριο

χλωριούχο κάλιο

οι ασβεστούχες θαλάσσιες άλγες (lithotamnion και maerl),

κελύφη υδρόβιων ζώων (συµπεριλαµβανοµένων των οστών σουπιάς),

ανθρακικό ασβέστιο,

γαλακτικό ασβέστιο,

γλυκονικό ασβέστιο

αποφθοριωµένο φωσφορικό μονοασβέστιο και μονοδιασβέστιο, φωσφορικό νάτριο, φωσφορικό άλας ασβεστιοµαγνήσιο,

φωσφορικό ασβεστιονάτριο

οξείδιο του µαγνησίου (άνυδρη µαγνησία),

θειικό µαγνήσιο,

χλωριούχο µαγνήσιο,

ανθρακικό µαγνήσιο,

φωσφορικό µαγνήσιο

 

θειικό νάτριο

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 889/2008

1. Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών

1.1.1 Βιταμίνες
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µόνον οι ακόλουθες ουσίες:
— οι βιταμίνες που προέρχονται από πρώτες ύλες οι οποίες είναι φυσικά παρούσες στις ζωοτροφές,
— οι συνθετικές βιταμίνες που είναι ίδιες με τις φυσικές για τα μονογαστρικά ζώα,
— ύστερα από προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, οι συνθετικές βιταμίνες A, D και Ε που είναι πανομοιότηπες με τις φυσικές βιταμίνες για τα μηρυκαστικά.

1.1.2 Ιχνοστοιχεία

Σίδηρος  Ε1

Ιώδιο  Ε2

Κοβάλτιο  Ε3

Χαλκός  Ε4

ανθρακικός σίδηρος (II), θειικός σίδηρος (II) µονοένυδρος ή/και επταένυδρος,

τριοξείδιο του σιδήρου (III)

 

ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο ιωδικό ασβέστιο, εξαένυδρο ιωδιούχο νάτριο

 

θειικό κοβάλτιο (II), µονοένυδρο ή/και επταένυδρο

βασικό ανθρακικό κοβάλτιο (II), μονοένυδρο

οξείδιο του χαλκού (II),

βασικός ανθρακικός χαλκός (II) μονοένυδρος,

θειικός χαλκός (II) πενταένυδρος

Μαγγάνιο  Ε5

Ψευδάργυρος Ε6

Μολυβδαίνιο  Ε7

Σελήνιο Ε8

ανθρακικό µμαγγάνιο (II),

οξείδιο και τριοξείδιο του µαγγανίου,  

θειικό μαγγάνιο (II) µονοένυδρο ή/και τετραένυδρο

ανθρακικός ψευδάργυρος,

οξείδιο του ψευδαργύρου,

θειικός ψευδάργυρος µονοένυδρος ή/και επταένυδρος

µολυβδαινικό αµµώνιο, µολυβδαινικό νάτριο

σεληνικό νάτριο,

σεληνιώδες νάτριο

 1.2. Ένζυμα και Μικροοργανισμοί Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µόνον οι ακόλουθες ουσίες:

Ένζυμα που επιτρέπονται βάσει της οδηγίας 70/524/EΟΚ.

1.3. Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες
1.3.1. Συντηρητικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µόνον οι ακόλουθες ουσίες:
E 200 Σορβικό οξύ 
E 236 Μυρμηκικό οξύ
E 260 Οξικό οξύ
E 270 Γαλακτικό οξύ 
E 280 Προπιονικό οξύ
E 330 Κιτρικό οξύ.
Η χρήση γαλακτικού, µυρµηκικού, προπιονικού και οξικού οξέος στην παραγωγή ενσιρωµένων ζωοτροφών επιτρέπεται µόνον όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επαρκή ζύµωση.

1.3.2. Αντιοξειδωτικές ουσίες. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µόνον οι ακόλουθες ουσίες:
E 306 Εκχυλίσµατα φυσικής προέλευσης πλούσια σε τοκοφερόλες.

1.3.3. Συνδετικές, αντισυσσωµατικές και πηκτικές ουσίες. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µόνον οι ακόλουθες ουσίες:
E 470 Στεατικό ασβέστιο φυσικής προέλευσης
E 551b Κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου
E 551c Γη διατόµων
E 558 Μπεντονίτης 
E 559 Καολινιτικές άργιλοι
E 560 Φυσικά µίγµατα στεατίτη και χλωρίτη
E 561 Βερµικουλίτης
E 562 Σεπιόλιθος
E 599 Περλίτης.

1.3.4. Πρόσθετα ενσιρωµένων ζωοτροφών. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µόνον οι ακόλουθες ουσίες:
Τα ένζυμα , οι ζύμες και τα βακτηρίδια επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα ενσιρωμένων ζωοτροφών. Επιτρέπεται η χρήση γαλακτικού, μυρμηκικού και οξικού οξέος στην παραγωγή ενσιρομένων ζωοτροφών μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επαρκή ζύμωση.

2. Ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων 
Οι απαριθμούμενες ουσίες πρέπει να έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου για ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές.
Ζυγομύκητες: Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces carlsbergiensis

3. Ουσίες για την παραγωγή ενσιρωμένων ζωοτροφών;
— Θαλασσινό αλάτι, αδροµερές ορυκτό αλάτι, ορός γάλακτος, ζάχαρη, πούλπα ζαχαρότευτλων, αλεύρι σιτηρών και µελάσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ.

ΕΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΖΩΑ (Π.Χ. ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ)
Σαπούνι καλίου και νατρίου 
Νερό και ατμός
Γάλα ασβέστου 
Άσβεστος 
Καυστική άσβεστος 
Υποχλωριώδες νάτριο (π.χ. χλωρίνη)
Καυστική σόδα
Καυστική ποτάσα 
Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Αιθέρια έλαια φυτών 
Κιτρικό, υπεροξικό, µυρµηκικό, γαλακτικό, οξαλικό και οξικό οξύ 
Οινόπνευμα 
Νιτρικό οξύ (εξοπλισµός γαλακτοκοµείων) 
Φωσφορικό οξύ (εξοπλισµός γαλακτοκοµείων) 
Φορµαλδεΰδη 
Προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης των θηλών και των συσκευών Αµέλγµατος 
Ανθρακικό νάτριο

 

Προδιαγραφές Χοιροτροφίας

 


qways4

  Προδιαγραφές για Βιολογική Κτηνοτροφία

bio aigoprovata02 bio voodi02

bio melissokomia02 bio poulerika02

bio xoiroi02 livestock nop